FILTR NOVINEK DLE OBLASTI

čtvrtek, 05 říjen 2023 23:00

Pozvánka pro školy na turnaj v malé kopané 12. října 2023

Napsal(a)

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. POŘADATEL: Z pověření Okresní rady AŠSK Děčín ŠSK při ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5, p.o. za podpory Magistrátu města Děčín
2. TERMÍN KONÁNÍ: 12.10. 2023
3. MÍSTO KONÁNÍ: Městský stadion Děčín, Ústecká 1961/3, Děčín
4. SPORTOVNÍ KANCELÁŘ: David Strejček Telefon: 608 722 739 e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
    Adresa: David Strejček, ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5, p.o.; Školní 1544/5, Děčín
5. ÚČASTNÍCI: Řádně přihlášené školy. Družstvo má maximálně 10 hráčů a vedoucího, který musí být v pracovněprávním vztahu s vysílající školou.
6. KATEGORIE:

III. – základní školy – žáci a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, ročník narození 2012–2010

V kategorii mohou startovat družstva za těchto podmínek:
1. Družstvo je složeno z žáků jedné školy
2. Členové družstva musí odpovídat ročníkem narození a příslušným stupněm vzdělání
3. Žák, který opakuje ročník a je v páté anebo v deváté třídě, nemůže být zařazen do soutěže.
4. Startovat mohou pouze žáci gymnázií splňující článek 10 všeobecných podmínek pro účast na soutěžích AŠSK (Organizační řád AŠSK, str. 39), tj. pouze ti žáci, kteří nejsou zařazeni v              studijních oborech se specializovanou výukou TV.
5. Je povolen start mladších žáků (5. třída), naopak nesmí startovat žáci osmých tříd, i když splňují rok narození
    Všechny podmínky musí být splněny zároveň.
7. PŘIHLÁŠKY: Zasílejte do 6.10. 2023 e-mailem spolu s návratkou: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. na předtištěném formuláři AŠSK. V přihlášce uveďte kategorii, přesný název školy s přesnou adresou (bez zkratek), PSČ, jméno a datum narození hráčů a jméno vedoucího družstva (telefon, e-mail). Přihláška musí být potvrzená ředitelem školy.
8. PREZENCE: Dne 12.10. 2023 v době od 8:30 hodin do 8:55 hodin, Městský stadion Děčín (u Lidlu). Vedoucí předloží: soupisku družstva, potvrzenou ředitelem školy; musí být vyznačeno členství v AŠSK ČR. Každý hráč musí mít kartičku pojištěnce.
9. TECHNICKÁ PORADA: Proběhne v 8:55. Účast alespoň jednoho zástupce družstva na technické poradě je povinná.
10. ÚČASTNICKÝ POPLATEK Účastnický poplatek na družstvo činí 200,- Kč.
11. ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ A DOZOR NAD ŽÁKY:

Účastníci akce nejsou pořadatelem pojištěni proti úrazům, krádežím ani ztrátám. VV AŠSK ČR doporučuje, aby účastníci uzavřeli individuální úrazové pojištění. Za zdravotní způsobilost odpovídá vysílající škola. Účastníci musí mít s sebou průkazku zdravotní pojišťovny. Dozor nad účastníky zajišťuje v plném rozsahu a po celou dobu soutěže vysílající škola. (Vyhláška MŠMT ČR č.55/2005 §7, odst. 2) Vedoucí družstev odpovídají po celou dobu soutěže za bezpečnost a chování členů výpravy.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

1. PODMÍNKY ÚČASTI: Soutěž je řízena všeobecnými podmínkami AŠSK. V družstvech mohou startovat pouze žáci a žákyně příslušné školy, kteří jsou uvedeni
    na soupisce potvrzené ředitelem školy.
    Za zdravotní způsobilost zodpovídá vedoucí družstva. Účastníci nejsou pojištěni proti úrazu a případným ztrátám. Účastníci mají u sebe kartičky zdravotní pojišťovny.
2. MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ: Každé družstvo musí mít: sadu očíslovaných dresů, vlastní míče
    na rozcvičení, sportovní obuv na umělý travnatý povrch.
3. PROTESTY: Případnou námitku podává vedoucí družstva písemně nebo telefonicky do 15 minut po skončení utkání řediteli soutěže s vkladem 500 Kč. Protesty řeší soutěžní komise. V            případě zamítnutí propadá vklad pořadateli.
4. PŘEDPIS: Hraje se podle pravidel a soutěžního řádu AŠSK a následných upřesnění. Bezdůvodně opožděný nástup družstva k utkání může znamenat kontumační výsledek.
5. SYSTÉM SOUTĚŽE: Bude upřesněn podle počtu přihlášených družstev.
6. NASAZENÍ DRUŽSTEV: Proběhne losem před začátkem soutěže.

7. STANOVENÍ POŘADÍ A DALŠÍ PŘEDPISY: Za vítězství ve skupině se přidělují 3 body, za remízu 1 bod. Pokud v play off utkání skončí nerozhodně, následují pokutové kopy (3 na každé            straně, pak do rozhodnutí). Ve skupinách o pořadí rozhoduje
1. Počet bodů
2. Vzájemný zápas
3. Rozdíl ve skóre
4. Počet vstřelených branek
5. Minitabulka
6. Los
8. CENY Všechna družstva obdrží diplomy. První tři družstva obdrží poháry a medaile
9. OBČERSTVENÍ Možno zakoupit v blízkém supermarketu.
10. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 1. Povinností družstev je zúčastnit se zahajovacího i závěrečného ceremoniálu. V případě nedodržení tohoto požadavku bude tým hodnocen mimo soutěž!

2. Nedodrží-li kterékoliv družstvo podmínky účasti s úmyslem získat neoprávněnou výhodu, může být rozhodnutím pořadatele ze soutěže vyloučeno. Takto vyloučené družstvo je následně povinno uhradit pořadateli vzniklé náklady na jeho účast.
11. DOPRAVNÍ DISPOZICE .
12. OSTATNÍ

Ředitel soutěže Předseda OR Děčín David Strejček Vladimír Trčka

Přečteno: 226 x Naposledy změněno: pátek, 06 říjen 2023 00:27