Tělocvičná Jednota Sokol Maxičky

Tělocvičná Jednota Sokol Maxičky působí od roku 2018 v městské části Děčín - Sokolovna Podmokly.

Své členy vede podle sokolských principů a tradic k spravedlivému a čestnému jednání, k aktivnímu životu, samostatnosti a schopnosti pomáhat.

Tělocvičná Jednota Sokol Maxičky přináší bohaté sportovní a kulturní aktivity pro všechny věkové kategorie sportovců i kulturních nadšenců.
Pod křídly Tělocvičné Jednoty Sokol Maxičky se sdružuje šest oddílů z různých odvětví sokolského programu.

Blíže na www.sokolmaxicky.cz

SPORT
 • Běh
 • Canicross
 • Fitness
 • Gymnastika
 • Mažoretky
 • Taneční škola
 • Ostatní sporty
 • Volný čas
VĚKOVÁ SKUPINA
 • 0 - 3 let
 • 4 - 6 let
 • 7 - 10 let
 • 11 - 15 let
 • 15 - 99 let
MĚSTSKÁ ČÁST Děčín IV – Podmokly

 

SOKOL má vést k pohybu a společné aktivitě

Sokol přináší sport pro každého, bez rozdílu věku a příjmu. Rozvíjí tělesnou zdatnost svých členů i ostatních. Pohyb považuje za součást zdravého životního stylu. Sokol je vlastenecký v nejlepším slova smyslu. Své členy vede k lásce k rodné zemi a k úctě k duchovnímu dědictví našeho národa. Sokolové jsou aktivní silou ve své obci, hybatelem sportovních a kulturních aktivit. Jsou hrdi na svou vlastní tradici, kterou drží v úctě.

Sokol usiluje o celkový rozvoj osobnosti člověka. Vede své členy ke spravedlivému a čestnému jednání, k aktivitě, samostatnosti a schopnosti pomáhat. Přitom vychází z odkazu Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera.

Programem Sokola je vzájemně provázaný soubor sportovních, pohybových, kulturních a společenských aktivit, které se uskutečňují v tělocvičných jednotách. Činovníci, cvičitelé a trenéři sokolských tělocvičných jednot jsou nejen nositeli a organizátory sokolského tělovýchovného a sportovního programu, ale společně s ostatními členy vytvářejí společenského prostředí pro utváření mravního postoje sokolství, prostředí pro uchovávání sokolských idejí. 

Sokol je otevřený všem, kdo věří v sokolské hodnoty: sport, občanství, komunita, osobnost a laskavost!

Na začátku byla myšlenka sokolského programu, který formuloval Miroslav Tyrš v úvodním článku prvního čísla časopisu Sokol v lednu 1871 pod titulem „Náš úkol, směr a cíl“. Na antickém principu kalokagathie Tyrš postavil ideál člověka tělesně zdatného, duševně a sociálně vyspělého, připraveného pracovat a bránit svůj národ. Tyršova idea sokolství přežila století i několikerá násilná zrušení sokolské organizace. Univerzální hodnotou je všestrannost tělesného, duševního a sociálního rozvoje osobnosti člověka.

Sokolství cvičenců, sportovců a činovníků je založeno na národních tradicích, na odkazu ušlechtilých činů členů Sokola v období válek a nesvobody i na všelidských hodnotách formulovaných v kodexu fair-play.  Je založeno na obětavosti v činnosti pro naši organizaci a na připravenost veřejně se angažovat na straně demokracie, práva a morálky.

Sokolství vzniká za podmínek, kdy se členové, cvičitelé, trenéři a činovníci přihlásí k jeho morálním hodnotám a prosazují je podle svých možností ve své každodenní činnosti pro tělocvičnou jednotu, župu či obec.

UDÁLOSTI KLUBU

Žádné události

Zobrazit všechny události here

Hlavní projekty České obce sokolské reprezentují sokolské aktivity v celé jejich šíři, ať jde o výkonnostní sport, sportovní všestrannost, kulturu, historii či přispívání ke společenskému životu jak ve městech, tak v malých obcích. Každý z nich také odpovídá jedné z pěti klíčových hodnot Sokola: Sport - Občanství - Komunita - Osobnost - Laskavost. Zapojují se do nich župy a jednoty z celé České republiky. Ať už v programu pohybové gramotnosti pro nejmenší, při sportovně-kulturních akcích nebo v projektu darování krve.

KONTAKTUJTE   

+420603 777 383
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.sokolmaxicky.cz

>

Mapa - Kde nás najdete

TJ SOKOL Maxičky Práce 78/19, 40502, Děčín