DTJ Podmokly, z.s.

Kroužek je zaměřen na sportovní aktivity podporující všestranný rozvoj dětí a mládeže. Aktivity jsou realizovány především v outdoorovém prostředí. V části fyzické se zaměříme na rozvíjení zdatnosti, jízdu na kole, běžeckých lyžích, základy lezení, potápění a nácvik sebeobrany. V části taktické se zaměříme na střelbu z airsoftových zbraní, na bezpečnou manipulaci se zbraní, střelbu na terč a taktické postupy. Zahrnuta bude také základní příprava pro biatlonovou střelbu a střelbu z luku. V části naučné na orientaci v přírodě pomocí map a buzoly, základy topografie, bezpečný pohyb v přírodě a základy přežití. V části praktické na výuku první pomoci při poranění, tonutí a úrazech.

Velký důraz je kladen na pochopení zodpovědnosti v kolektivu a jeho důležitost při jakékoliv společné aktivitě v týmu stejně nebo podobně starých vrstevníků.

SPORT
  • Běh
  • Cyklistika
  • Lyžování
  • Střelba
  • Ostatní sporty
  • Volný čas
VĚKOVÁ SKUPINA
  • 7 - 10 let
  • 11 - 15 let
MĚSTSKÁ ČÁST Děčín XXXIV – Chlum

Mapa - Kde nás najdete

DC Divers - potapěčský klub, 40502, DĚČÍN 3