Asociace vozíčkářů a zdravotně i tělesně postižených - AVAZ Děčín

Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených sdružuje osoby se zdravotním postižením pohybového aparátu/ tělesné i mentální/ Věková hranice je od 18.let. Dále pak osoby, které se dostaly do nepříjemné sociální a životní situace /oslabení - ztráta schopnosti/ nepříznivého zdravotního stavu nebo jsou touto situací ohroženi a nedokáží ji řešit vlastními silami bez potřebné podpory a pomoci. Především lidé, kteří používají k pohybu invalidní vozík, by měli mít stejné možnosti jako ostatní. Zejména se podílet na společenském a kulturním životě. Cestovat, mít svého koníčka, pracovat a vzdělávat se.

SPORT Volný čas
VĚKOVÁ SKUPINA 15 - 99 let
MĚSTSKÁ ČÁST Děčín II – Nové Město

UDÁLOSTI KLUBU

Žádné události

Zobrazit všechny události here

Národní turnaj v kuželkách v Doksech 17. 04. - 19. 04. 2020, Národní turnaj v kuželkách 12. 05. - 14. 05. 2020, Sportovní hry v Doksech - pětiboj 08. 09. - 10. 09. 2020, turnaj v kuželkách v Děčíně v TJ UNION - 05. 12. 2020

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ

 Nové členy získáváme osobním oslovováním v různých částech města na ulici, kde postiženým nabízíme naše služby a pomoc v jejich svízelné situaci. Žádali jsme na Magistrátu města Děčín o seznam všech majitelů průkazu ZTP a ZTP/P, ale bohužel, informace nám nebyly poskytnuty kvůli nařízení úřadu. Pravidelně se zúčastňujeme veletrhu v Brně NON - HANDICAP, kde osobně reprezentujeme naší činnost.S činností naší organizace se mohou lidé i seznámit na našich webových stránkách, kde máme uvedenou osobu, na kterou se mohou blíže obrátit a adresu,kde nás najdou a řadu fotografií z našich aktivit.

Jak nabíráte nové členy?

Předseda

Petr Kumstát

Dvořákova 1331/20

405 02   Děčín

tel. spojení +420 775 866 348

Mapa - Kde nás najdete

Dvořákova 1331, 40501, Děčín 1