Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín

OS ČČK Děčín se v rámci "Kroužku mladých zdravotníků" věnuje výuce první pomoci pro děti od 6 do 15 let. Děti se zábavnou formou naučí a zlepší své znalosti a dovednosti v oblasti poskytování první pomoci a mohou se tak připravit i na pravidelné soutěže v poskytování první pomoci. Kroužek probíhá 1x za 14 dní buď ve školící místnosti OS ČČK Děčín na adrese Mírové náměstí 234/3, 405 02 Děčín, nebo některé aktivity probíhají i venku v terénu např. návštěvou složky IZS (policejní, hasičská nebo záchranářská stanice).
Dále Oblastní spolek Českého červeného kříže každý rok pořádá pro děti od 6 do 15 let "Oblastní soutěž mladých zdravotníků". Děti zde soutěží v poskytování první pomoci na různých stanovištích. Na jednotlivých stanovištích jsou namaskována zranění v reálných situacích a úkolem soutěžících je správné ošetření poraněných, zvolení správné obvazové techniky, transport poraněných. Dále jsou zde i doplňková stanoviště zaměřená na znalost bezpečnosti silničního provozu a znalost léčivých bylin. Soutěž je určena pro děti z celého okresu Děčín, zhruba 90 dětí v pětičlenných družstvech.
Kroužek i oblastní soutěž mladých zdravotníků jsou podporovány z dotací Statutárního města Děčín.

SPORT Volný čas
VĚKOVÁ SKUPINA
  • 4 - 6 let
  • 7 - 10 let
  • 11 - 15 let
  • 15 - 99 let
MĚSTSKÁ ČÁST Děčín VII - Dolní Oldřichov

UDÁLOSTI KLUBU

Žádné události

Zobrazit všechny události here

 

NÁBOR ČLENŮ

Nábor do Kroužku mladého zdravotníka probíhá podáním vyplněné přihlášky a domluvou s vedoucí kroužku Bc. Lucií Pondělíkovou.

KONTAKTY

Bc. Lucie Pondělíková
zdravotnický instruktor
Českého červeného kříže
Mírové náměstí 234/3
405 02 Děčín IV.

tel.412 511 634
mobil 608 870 737
IČO:00426067
www.cckdecin.cz
č.ú. 921 349 389/0800

Mapa - Kde nás najdete

Teplická 149/173, 40502, Děčín 8, Ústecký kraj