Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín

OS ČČK pořádá každý rok Oblastní soutěž mladých zdravotníků, kde si soutěžící osvojí znalosti poskytování první pomoci. Soutěžící na jednotlivých stanovištích mají rozeznat typ poranění (zranění jsou reálně namaskovaná), následně poranění ošetřit obvazovou technikou a zajistit transport raněných. Dále plánujeme v září 2020 znovu otevřít kroužek Mladých zdravotníků, kde by se děti připravovali na již zmíněnou soutěž, učili se a zlepšovali své znalosti a dovednosti v oblasti poskytování první pomoci. Kroužek bude probíhat hodinu a půl 1x v týdnu a bude určen pro děti od 6 do 15 let.

SPORT Volný čas
VĚKOVÁ SKUPINA
  • 4 - 6 let
  • 7 - 10 let
  • 11 - 15 let
  • 15 - 99 let
MĚSTSKÁ ČÁST Děčín IX – Bynov

UDÁLOSTI KLUBU

Žádné události

Zobrazit všechny události here

 

NÁBOR ČLENŮ

KONTAKTY

Bc. Lucie Pondělíková
sociální pracovnice
Oblastního spolku
Českého červeného kříže Děčín
Mírové náměstí 234/3
405 02 Děčín IV.

tel.412 511 634
mobil 608 870 737
IČO:00426067
www.cckdecin.cz
č.ú. 921 349 389/0800

Mapa - Kde nás najdete

Teplická 149/173, 40502, Děčín 8, Ústecký kraj

Poslat dotaz