Dětské dopravní hřiště

Dětské dopravní hřiště v lokalitě na “Kamenické” si udrželo asfaltový povrch, který nabízí nejoptimálnější povrch pro pohyb jízdních kol, ale i bruslí, skateboardů atd. Uspořádání současného hřiště navíc přináší vhodné využití právě pro modelaci situací v dopravě (zatáčky, křižovatky, chodníky…). Hřiště je využíváno rodinami s dětmi, které se zde učí základnímu ovládání dětských jízdních prostředků. Terén nabízí ideální rovnou plochu s mírným sklonem v některých jeho částech. Hřiště je situováno na poměrně přístupném místě (dvě přístupové cesty, jedna z hlavního silničního tahu) na pozemcích města v relativně klidném prostředí (zahrádkářská kolonie, několik rodinných domů, zeleň). 

Na dětském dopravním hřišti jsou instalovány výukové tabule s tématy dopravní výchovy dětí (ve spolupráci s Dopravním inspektorátem Policie ČR a BESIP) – instalace informační tabule s provozním řádem.

OTEVŘENO Nepřetržitě
TYP HŘIŠTĚ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

Provozovatel hřiště

Statutární město Děčín

Odbor komunikací a dopravy

Mírové náměstí 1175/5

405 38   Děčín IV

tel. spojení 412 593 243

Mapa - Kde nás najdete

Kamenická ulice, 40502, Děčín 2